LNG Basic Training for Officers and Engineers


LNG Basic Training for Officers and Engineers


Ovaj tečaj je namijenjen časnicima i osobama koja imaju posebne dužnosti i odgovornosti vezane za teret i teretnu opremu na tankerima za LNG. Također, za časnike i ovlaštenja koji ranije nisu bili na tankerima s ukapljenim prirodnim plinom kao dio redovne dopune.


Trajanje tečaja:
5 dana

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: