Risk Assessment Course

RA- Procjena rizika

 

Opis : Tečaj je namijenjen višim časnicima (palube i stroja) sa naglaskom na analizu i procjenu rizika.

 

Sadržaj : 

Uvod u procjenu rizika
Što je procjena rizika?
Zašto provoditi procjenu rizika?
Kada provoditi procjenu rizika?
Procesi procjene rizika
Prepoznavanje opasnosti
Upravljanje rizicima
Praktične vježbe

 

Trajanje: 2 dana

 

Uvjet : 

Osobna iskaznica ili putovnica

---
SSM tečaj


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: