Ship Security Officer

Ship Security Officer

Cilj: Ovaj tečaj osmišljen je kako bi udovoljio zahtjevima odjeljka VI / 5 STCW-a, zahtjevima odjeljaka A / 2.1.6, A / 12.1 i A / 12.2 ISPS kodeksa i zasnovan je na IMO smjernicama Model Tečaj 3.19. Tečaj je otvoren za one koji će obavljati dužnosti i odgovornosti službenika za zaštitu broda.

Sadržaj:

Uvod 

Politika pomorske sigurnosti 

Sigurnosne odgovornosti

Procjena sigurnosti broda 

Sigurnosna oprema 

Plan osiguranja broda

Identifikacija, prepoznavanje i odgovor na prijetnje

Sigurnosne radnje broda 

Pripremljenost za hitne slučajeve, vježbe i vježbe 

Administracija sigurnosti 

Obuka o sigurnosti

Trajanje tečaja: 2 dana

 

Uvjeti upisa:
Osobna iskaznica ili putovnica
2 fotografije u boji u putovnici 
12 mjeseci certificirane pomorske službe


Odobreno od :
 
Napomena za klijenta: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita kandidati će dobiti certifikat brodskog službenika sigurnosti.

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: