Corrosion Protection & Paint Tech- op level / Surface Treatment & Coating Basic

Corrosion Protection & Paint Tech - operating level / Surface Treatment & Coating Basic

Tečaj je osmišljen kako bi poboljšao stručnost brodskog osoblja u svrhu površinskog održavanja. Pokriveni su i teoretski i praktični aspekti, s posebnim naglaskom na vješto rukovanje suvremenom opremom za pjeskarenje i lakiranje.

Ciljevi tečaja:
Po završetku tečaja, kandidat će biti osoposobljen za:
- identificirati vrste boja i premaza koje će se koristiti za različite primjene
- razumjeti važnost pripreme površine i metode za postizanje iste
- pripremiti različite površine za bojanje prema međunarodno priznatim standardima
- izvesti nanošenje boje prema danim podacima o bojama, koristeći opremu za farbanje bez zračenja
- obavljati rutinsko održavanje i popravke opreme za lakiranje i pjeskarenje

Trajanje tečaja:
2 dana


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: