Voditelj brodice C kategorije

Opseg tečaja:
Tečaj Voditelj brodice C kategorije se provodi u skladu sa zahtjevima članka 53. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, br. 27/2005. i »Narodne novine«, br. 57/2006.) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije može steći osoba koja ima najmanje 18 godina života, udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha, završi izobrazbu i položi ispit prema propisanom programu.

Valjanost uvjerenja:
S uvjerenjem voditelja brodice C kategorije može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 30 bruto tona (i za gospodarske svrhe), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

Cilj tečaja:
Po uspješnom završetku tečaja polaznici će biti osposobljeni za rukovanje i upravljanje:
 • Svim vrstama brodica
  Svim vrstama jahti do 30 BT

  Sadržaj tečaja:

  Navigacija
  Motoristika i zaštitne mjere
  Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
  Manevriranje brodicom i izbjegavanje sudara na moru
  Pomorska radiotelefonska služba
  Sigurnost na moru
  Praktična plovidba na brodici

 • Trajanje tečaja: 31 sat


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: