CTV Brodovi

SLOBODNE POZICIJE

SSM traži sljedeću posadu za CTV brodove - danska kompanija.

MASTER - ugovor - 1+/- 1
Plaća: 230 eur po danu (samo na brodu)

MATE - ugovor - 1+/- 1
Plaća: 120 eur po danu (samo na brodu)

AB - ugovor - 1+/-1
Plaća: 65 - 75 eur po danu (samo na brodu)

Molimo vas da nas za više informacija kontaktirate na:
📩 ssm-personnel@ssm.hr
☎️ +385 21 558 523