Dnevnik jednog strojara

Dnevnik jednog strojara

 Fuel cells-Gorive ćelije  IMO je donio odluku da pomorska industrija smanji emisiju stakleničkih plinova u periodu od 30 godina s ciljem da  se godišnja emisija plinova smanji za 50 % do godine 2050 u usporedbi sa emisijom iz 2008.Da bi se ovaj cilj ostvario IMO treba radikalne izmjene u brodskoj propulziji na globalnom nivou sto znači manje korištenje ugljikovodika .Da bi se taj cilj ostvario ,krenulo se u nekoliko pravaca .A kao jedna od alternativa je upotreba gorivih ćelija .Što su to -gorive ćelije ?Goriva ćelija je elektrokemijski uređaj kojiSEE DETAILS

Continue Reading
Dnevnik jednog strojara

Ovdje ćemo odgovoriti na pitanja :Olovna ili Litium -ion baterija ?Primjena u spremanju energije iz prirodnih izvora, sunca i vjetra, pa i u automobilima, širi se velikom brzinom.Zašto je to tako ,pa zato da se energija dobivena iz obnovljivih izvora ima gdje spremati.Zbog toga ,a i drugih razloga ćemo pojasniti bitne razlike između olovnih i litium ionskih baterija.Razlika je jako mnogo , no najvažnije je objasniti zašto danas treba računati s novim (litium-ion) baterijama, a ne onim tradicionalnim. Dakako, pod tradicionalnima mislimo samo na one tipove olovnih baterija koje suSEE DETAILS

Continue Reading
Dnevnik jednog strojara

Baterije dolaze u svim oblicima i veličinama, ali najčešći oblici su prizmatični (uglavnom pravokutne prizme) ili cilindrični.Slika 9. Tipovi i vrste baterijaBaterijska ćelija skupina je elektroda u jednom spremniku koja pokazuje osnovni napon baterije. Obično je baterijska ćelija napona od 1 do 4 volti.Baterijski modul grupa je ćelija mehanički pričvršćena jedna na drugu i električki spojene serijski ili paralelno kako bi tvorile baterijski blok paketa baterije.U električnim vozilima baterijski moduli obično su 10-30V. Paket baterija električnog vozila sastoji se od niza baterijski modula u jednom spremniku koji su spojeni serijskiSEE DETAILS ...

Continue Reading
Dnevnik jednog strojara

Sve veće potrebe za energijom, zahtjevi za smanjenje emisije stakleničkih plinova te nestabilne cijene nafte koje imaju dugotrajan trend rasta otvaraju vrata obnovljivim izvorima energije u svim granama industrije. Pomorski promet ovdje nije izuzet te mora biti u korak s novim tehnologijama i zakonodavstvom. U suvremenoj brodogradnji postoji niz inicijativa usmjerenih prema korištenju hibridnih modela energetskih sustava LNG pogona, gorivnih članaka i obnovljivih izvora energije. Uporaba gorivnih članaka u brodogradnji bilježi rast posebno razvojem niskotemperaturnih PEM (eng. Proton Exchange Membrane) gorivnih članaka. Suvremeni gorivni članci koji kao gorivo koriste čistiSEE DETAILS <...

Continue Reading
Dnevnik jednog strojara

Današnji trend u razvoju pomorstva i tehnologije općenito, a samim time i pritisci od strane brodara  , nagnali su proizvođače velikih brodskih dvotaktnih sporohodnih dizelskih motora da konstrukcijskim modifikacijama omoguće uporabu goriva sve lošije kvalitete. Takva goriva sadržavaju tvari koje u određenim uvjetima mogu postati vrlo korozivne. Danas se, generalno gledajući, za pogon trgovačkih brodova koristi sporohodni dvotaktni dizelski motori u rasponu snaga od 5,000 do 80,000 kW i to na goriva vrlo loše kvalitete. O gorivima i standardima goriva ćemo govoriti drugi put. Izgaranje takvih goriva u cilindrima motoraSEE DETAILS <span class="mor...

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS