Dry cargo ships

SLOBODNE POZICIJE


BULK CARRIER 

- Master 
(10.000,00 USD, duljina ugovora 4 mjeseca)

- Chief Officer 
(7.500,00 USD, duljina ugovora 4 mjeseca)

- Chief Engineer
(10.000,00 USD, duljina ugovora 4 mjeseca)

- 2nd Engineer 
(7.500,00 USD, duljina ugovora 4 mjeseca)


Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na mail adresu ssm-personnel@ssm.hr ili na broj telefona + 385 21 558 525. 


GENERAL CARGO

GT: 9177 

Tip motora: Daihatsu 4 stroke

- CHIEF ENGINEER
Ugovor:  4 +/1 mjeseca(samo na brodu)
Plaća: 7600 EUR

- 2ND ENG (Unlimited)
Ugovor: 4 +/-1 mjeseca
Plaća: 5200 EUR(samo na brodu)

- ENGINE FITTER
Ugovor: 6 +/-1 mjeseca
Plaća:1800 EUR (samo na brodu)

- COOK
Ugovor: 6 +/-1 months
Plaća: 1800 EUR (samo na brodu)


Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na mail adresu ssm-personnel@ssm.hr ili na broj telefona + 385 21 558 543.