Dry cargo ships

SLOBODNE POZICIJE

HANDY SIZE BULK CARRIER 

- CHIEF ENGINEER (MAN e-engine)
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 8.850,00 USD (na brodu)

- 2ND ENGINEER (MAN e-engine)
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 7561 USD ( na brodu)

- 2ND ENGINEER (MAN conventional engine)
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 7561 USD ( na brodu)

-3RD OFFICER
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 3420 USD( na brodu)


CAPESIZE BULK CARRIER

DWT: 176 000 T
Područje plovidbe: Worlwide

- 3RD ENGINEER
Ugovor:  4 +/- 1 mjeseca
Plaća: 3546 USD (NA BRODU)

-2ND MATE
Ugovor:  4 +/-1 mjeseca
Plaća: 3546 USD (na brodu)

-ETO
Ugovori: 4 +/- 1 mjeseca
Plaća: 5200 USD (na brodu)


GENERAL CARGO

GT: 9177 

Tip motora: Daihatsu 4 stroke

- CHIEF ENGINEER
Ugovor:  4 +/1 mjeseca(samo na brodu)
Plaća: 7600 EUR

- 2ND ENG (Unlimited)
Ugovor: 4 +/-1 mjeseca
Plaća: 5200 EUR(samo na brodu)

- ENGINE FITTER
Ugovor: 6 +/-1 mjeseca
Plaća:1800 EUR (samo na brodu)

- COOK
Ugovor: 6 +/-1 months
Plaća: 1800 EUR (samo na brodu)
- AB
-Ugovor: 6+/-1 mj
Plaća: 1700 EUR (samo na brodu)
Uvjet: EU putovnica te prethodno iskustvo na bulk ili general cargo

Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na mail adresu ssm-personnel@ssm.hr ili na broj telefona + 385 21 558 543. 


MULTI PURPOSE GENERAL CARGO

GT: 9938
DWT: 12560
kW: 7860 
Tip motora: YMD MAN B&W 6S46MC-C
Područje plovidbe: Worldwide

- CHIEF ENGINEER
Ugovor: 4 +/-1 mjeseca
Plaća 7.300,00 USD / 47.872,02 HRK samona brodu

- 2ND ENGINEER
Ugovor: 4 +/-1 mjeseca
Plaća: 6000 USD ( na brodu)

- FITTER
Ugovor: 6+/-1 mjeseca
Plaća: 1.851,00 USD / 11.974,47 HRK on board only

- ETO
 Ugovor: 4 +/-1 mjeseca
 Plaća: 4.000,00 USD / 25.876,77 HRK on board only

Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na mail adresu ssm-personnel@ssm.hr ili na broj telefona + 385 21 558 543.


CONTAINER VESSEL

- CHIEF ENGINEER (MAN e-engine)
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 8850 USD

- CHIEF ENGINEER (MAN conventional engine)
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 8850 USD

- 2ND ENGINEER (MAN conventional engine)
Ugovor. 4 mjeseca
Plaća: 7561 USD (na brodu)

- 2ND ENGINEER (MAN e-engine)
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 7561 USD ( na brodu)

-3RD OFFICER
Ugovor: 4 mjeseca
Plaća: 3420 USD (na brodu)Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na mail adresu ssm-personnel@ssm.hr ili na broj telefona + 385 21 558 525.