Što je?

Breveti – svjedodžbe o osposobljenosti
breveti vrijede pet godina, a liječnički pregled kraće
Brodica za gospodarske namjene
Brodica za gospodarske namjene – jest brodica za prijevoz putnika i/ili tereta uz naplatu, brodica za rekreaciju za iznajmljivanje, profesionalno obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti
Brodica za osobne potrebe
Brodica za osobne potrebe – jest brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u gospodarske namjene
Časnik palube
Časnik palube – je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-II STCW Pravilnika
Časnik stroja
Časnik stroja – je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-III STCW Pravilnika
ISPS Pravilnik
ISPS Pravilnik – je Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen
Izobrazba
Izobrazba – označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Jahta za gospodarske namjene
Jahta za gospodarske namjene – jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade
Jahta za osobne potrebe
Jahta za osobne potrebe – jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene
Porivna snaga
Porivna snaga – je ukupna najveća trajna snaga izražena u kW svih glavnih porivnih strojeva kako je naznačena u Upisnom listu ili drugoj brodskoj ispravi
Potvrdnica o završenoj izobrazbi
Potvrdnica o završenoj izobrazbi – označava ispravu kojom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom
Putnički brod
Putnički brod – je brod na mehanički pogon koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika
STCW Pravilnik
STCW Pravilnik – je Pravilnik o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kako je usvojen Rezolucijom 2 Konferencije država stranaka STCW Konvencije iz 1995. godine kako je izmijenjen i dopunjen
Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti
Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – je svjedodžba, osim svjedodžbe o osposobljenosti, u kojoj se navodi da su ispunjeni svi zahtjevi koji proizlaze iz odredaba ovog Pravilnika u odnosu na izobrazbu, osposobljenost ili plovidbenu službu
Svjedodžba o osposobljenosti
Svjedodžba o osposobljenosti – je svjedodžba za zapovjednike, časnike i GMDSS radiooperatore, izdana i ovjerena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kojom se punopravnom imatelju iste daje pravo na obavljanje plovidbene službe i onih djelatnosti na razini odgovornosti definiranih u svjedodžbi
Tanker
Tanker – označava tanker za ulja, tanker za kemikalije i brod za ukapljene plinove
Upravitelj stroja
Upravitelj stroja – označava najvišeg časnika odgovornog za poriv broda, kao i za rad i održavanje strojnih i električkih postrojenja na brodu
Vježbenik elektrotehnike
Vježbenik elektrotehnike – je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama Pravilnika
Vježbenik palube
Vježbenik palube – je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika palube prema utvrđenom programu sukladno odredbama Pravilnika
Vježbenik stroja
Vježbenik stroja – je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama Pravilnika
Zapovjednik broda
Zapovjednik broda – označava osobu koja zapovijeda brodom