Breveti – svjedodžbe o osposobljenosti

breveti vrijede pet godina, a liječnički pregled kraće