Časnik palube

Časnik palube – je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-II STCW Pravilnika