Časnik stroja

Časnik stroja – je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-III STCW Pravilnika