IMO

IMO – označava Međunarodnu pomorsku organizaciju