Izobrazba

Izobrazba – označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca