Jahta za gospodarske namjene

Jahta za gospodarske namjene – jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade