Jahta za osobne potrebe

Jahta za osobne potrebe – jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene