Porivna snaga

Porivna snaga – je ukupna najveća trajna snaga izražena u kW svih glavnih porivnih strojeva kako je naznačena u Upisnom listu ili drugoj brodskoj ispravi