Potvrdnica o završenoj izobrazbi

Potvrdnica o završenoj izobrazbi – označava ispravu kojom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom