Zapovjednik broda

Zapovjednik broda – označava osobu koja zapovijeda brodom