114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D11

D11 – RADIOOPERATER S OPĆOM OVLASTI GMDSS (STCW IV/2)

UVJETI UPISA
Osobna iskaznica ili putovnica
Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Uvod
Načela pomorskih komunikacija
GMDSS komunikacijski sustavi
Ostali GMDSS uređaji
Uzbunjivanje
Postupci općih komunikacija
Prosudba i ocjena

TRAJANJE
95 sati (10 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA

Pogledaj informacije