114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D12

D12 – OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA (STCW VI/3)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica

SADRŽAJ
Uvod-Načela sigurnosti
Teorija gorenja
Nadzor požara na brodovima
Organizacija protupožarne zaštite na brodovima
Uvježbavanje pomoraca za gašenje požara
Postupci gašenja
Pregled i popravak vatrogasnih sredstava i opreme
Opasnosti pri gašenju požara
Prva pomoć
Istraživanje požara i izvješćivanje
Pokazni slučajevi
Pregled i završna prosudba

TRAJANJE
36 sati (4 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAPOMENA
Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara – D12 je jedan od tri osnovna tečaja potreban za ukrcaj na brod:
1. Poseban program temeljne sigurnosti na brodu - D2
2. Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara - D12
3. Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći - D19

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije