114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D13A

D13A – OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULJE I KEMIKALIJE (STCW V/1-1-1)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica Svjedodžba (brevet)
D2 – Temeljna sigurnost

SADRŽAJ
Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prijevoz nafte i kemikalija Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
Primjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu
Provedba protupožarnih operacija
Postupci u slučajevima nužde
Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja nafte ili kemikalija

TRAJANJE
47 sati (5 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije