114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D13B

D13B – OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE (STCW V/1-2-1)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica Svjedodžba (brevet)
D2 – Temeljna sigurnost

SADRŽAJ
Pridonošenje sigurnom radu tankera za prijevoz ukapljenog plina
Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
Primjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu
Provedba protupožarnih operacija
Reakcija u slučajevima nužde
Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja ukapljenih plinova

TRAJANJE
30 sati (4 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije