114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D14

D14 – OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULJE (STCW V/1-1-2)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica 3 mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za ulje Kopija svjedodžbe (breveta) D13A

SADRŽAJ
Uvod
Osnovna svojstva i opasnosti tekućih ugljikovodika
Opasnosti
Sprečavanje onečišćenja
Izvedbe tankera i oprema
Operacije na tankerima
Razno
Postupci u slučaju nužde
Sustav inertnog plina
Pranje tankova sirovom naftom

TRAJANJE
60 sati (6 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije