114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D15

D15 – OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE (STCW V/1-2-2)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica 3 mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za ukapljene plinove
Kopija svjedodžbe (breveta) D13B

SADRŽAJ
Uvod
Kemijska i fizikalna svojstva
Opasnosti
Propisi
Izvedbe tankera i opreme za teret
Sustav rukovanja teretom
Sigurnost,
Rukovanje teretom
Veza brod kopno
Postupci u slučaju nužde
Rasprava i zaključak

TRAJANJE
59 sati (6 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije