114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D17

D17 – OSPOSOBLJENOST ZA RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAŠAVANJE I SPASILAČKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILAČKE BRODICE (STCW VI/2-1)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica
6 mjeseci priznate plovidbene službe
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Upravljanje brodicom za spašavanje ili spasilačkom brodicom tijekom i nakon porinuća Rukovanje motorom brodice za spašavanje
Upravljanje preživjelima i brodicom za spašavanje nakon napuštanja broda
Uporabu uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i pirotehniku
Pružanje prve pomoći preživjelima

TRAJANJE
28,5 sati (3 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAPOMENA
Za dobiti D17 brevet (svjedodžbu) nije potrebno pohađati tečaj (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice) ako pomorac ima najmanje 12 mjeseci priznate plovidbene službe, nego samo položiti ispit na Lučkoj kapetanji.

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije