114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D18

D18 – RUKOVANJE BRZOM SPASILAČKOM BRODICOM (STCW VI/2-2)

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica
kopija breveta D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Uvod
Obilježja brzih spasilačkih brodica
Spuštanje i podizanje
Rukovanje brzim brodicama
Mjere osobne zaštite
Načini komunikacija
Poriv brodice za spašavanje
Održavanje brodica i njihove opreme
Praktična vježba i prosudba

TRAJANJE
24 sata (3 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije