114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D2

D2 – TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU
(STCW A-VI/1 / IMO MODEL COURSE 1.13, 1.19., 1.20., 1.21.)

 

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

SADRŽAJ

Osobno preživljavanje (STCW A-VI/1-1)
Protupožarna zaštita (STCW A-VI/1-2)
Pružanje prve medicinske pomoći (STCW A-VI/1-3)
Osobna sigurnost i Društvena odgovornost (STCW A-VI/1-4

TRAJANJE

55 sati (6 dana)

VALJANOST

5 godina

NAPOMENA

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu - D2 je jedan od tri osnovna tečaja potreban za ukrcaj na brod:
1. Poseban program temeljne sigurnosti na brodu - D2
2. Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara - D12

3. Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći - D19

Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu moraju položiti osobe kojima se na brodu provjeravaju poslovi glede sigurnosti i sprečavanja onečišćenja i to prije prvog ukrcaja na brod. Program Temeljne sigurnosti na brodu nisu dužne savladati osobe koje su tim programom ovladale i ispit položile u tijeku srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja. Svjedodžba ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije