114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D27 – RAD S OPASNIM TERETIMA (STCW B-V/b i STCW B-V/c)

D27 – RAD S OPASNIM TERETIMA (STCW B-V/b i STCW B-V/c)

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

SADRŽAJ

Uvod – cilj i svrha tečaja

Osvrt na dosadašnji razvoj i opća tumaćenja

Konvencije

IMO i opasne tvari

IMDG pravilnik

Klasifikacija-Fizikalna i kemijska svojstva

Klasifikacija-Sustav UN-a kako ga primjenjuje IMO

Klasifikacija-IMDG klase

Pakiranje i zahtjevi za tankove

Konstrukcija i testiranje pakovanja - IBCS i Prijenosni tankovi

Postupci isporuke

Ograničenje količine

Prijevoz

Dodatak IMDG pravilnika

Siguran prijevoz i Skladištenje opasnih tereta u lukama

Izmjene u budućnosti

Završna razmatranja

TRAJANJE

28 sati (3 dana)

VALJANOST

5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije