114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D3

D3 – ZAPOVJEDNIK BRODA DO 200. BT U NACIONALNOJ PLOVIDBI (HR II/2)

 

UVJETI UPISA

  • Osobna iskaznica
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Svjedodžba (brevet) D6A – Motrenje i korištenje radarskog uređaja
  • Najmanje 24 mjeseca plovidbene službe, od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade ili višeg člana posade koji čini dio plovidbene straže ili u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima

SADRŽAJ

Terestrička navigacija
Meteorologija
Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru Sigurnost na moru
Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima Rukovanje brodom i teretom
Engleski jezik

TRAJANJE

68 sati (7 dana)

VALJANOST

Bez vremenskog ograničenja

NAPOMENA

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije