114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D30

D30 – RAD NA BRZOM PLOVILU

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Uvod
Sredstva za spašavanje
Napuštanje broda
Protupožarna zaštita
Sredstva za nuždu
Osiguranje opreme i tereta
Komunikacije s putnicima
Priručnik za vježbe
Zaključak i provjera

TRAJANJE
24 sata (3 dana)

NAPOMENE
Svjedodžba D30 ima valjanost za brod i plovni put za koji se izdaje, u razdoblju od dvije godine od dana izdavanja Svjedodžba D30 može se obnoviti za isto razdoblje ako je pomorac ostvario najmanje 5 mjeseci plovidbene službe na predmetnom brodu u razdoblju valjanosti svjedodžbe. Svjedodžba D30 u nacionalnoj plovidbi, ima valjanost na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za određeni brod, kao i za drugi brod istih obilježja te približno iste veličine

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije