114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D31

D31 – UPRAVLJANJE BRZIM PLOVILOM

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
Kopija svjedodžbe (breveta) D30 – Rad na brzom plovilu

SADRŽAJ
Uvod
Sustavi poriva i upravljanja
Upravljanje u nuždi
Rukovanje brodom
Komunikacijski i navigacijski postupci
Stabilnost i nepotopivost
Praktično upoznavanje, rukovanje i manevriranje
Zaključak i provjera

TRAJANJE
33 sata (4 dana)

NAPOMENE
Svjedodžba D31 ima valjanost za brod i plovni put za koji se izdaje, u razdoblju od dvije godine od dana izdavanja Svjedodžba D31 može se obnoviti za isto razdoblje ako je pomorac ostvario najmanje 5 mjeseci plovidbene službe na predmetnom brodu u razdoblju valjanosti svjedodžbe Svjedodžba D31 u nacionalnoj plovidbi, ima valjanost na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za određeni brod, kao i za drugi brod istih obilježja te približno iste veličine

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije