114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D32 – ČASNIK ODGOVORAN ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA (STCW VI/5)

D32 – ČASNIK ODGOVORAN ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA (STCW VI/5)

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

12 mjesecI priznate plovidbene službe

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ

Uvod

Politika sigurnosti u pomorstvu

Odgovornosti glede sigurnosti

Procjena sigurnosti broda

Sigurnosna oprema

Plan sigurnosti broda

Otkrivanje prijetnji – Prepoznavanje i postupci

Sigurnosni postupci na brodu

Spremnost u slučaju nužde

Uvježbavanje i Vježbe

Bilješke glede sigurnosti

Sigurnosna izobrazba

TRAJANJE

16 sati (2 dana)

VALJANOST

Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije