114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D5

 D5 – ČASNIK ODGOVORAN ZA PLOVIDBENU STRAŽU NA BRODU DO 500 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI  (STCW II/3) 

UVJETI UPISA 

Osobna iskaznica 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) 

Breveti D2, D6A, D11, D12, D17, D19, D44 

Najmanje 36 mjeseci plovidbe u službi palube 

SADRŽAJ 

Terestrička navigacija 

Osnove meteorologije 

Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru 

Sigurnost na moru 

Rukovanje brodom i teretom 

Engleski jezik 

TRAJANJE 

156 sati (16 dana) 

VALJANOST 

5 godina od datuma izdavanja 

NAPOMENA 

Nakon 12 mjeseci plovidbe u svojstvu "Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT",Može zatražiti svjedodžbu "Zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi" 

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA. 

Pogledaj informacije