114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D6A

D6A – KORIŠTENJE RADARSKOG UREĐAJA – OSNOVNA RAZINA

UVJETI UPISA
Osobna iskaznica ili putovnica
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Osnove rada i korištenja radarskog uređaja

TRAJANJE
21 sat (3 dana)

VALJANOST
Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije