114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D6B

D6B – KORIŠTENJE RADARSKOG UREĐAJA – RADNA RAZINA

UVJETI UPISA
Osobna iskaznica ili putovnica Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sustava
Uključivanje i podešavanje radara prema uputama proizvođača ručno radarsko ucrtavanje (Plotiranje)
Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe
Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe
Upotreba radara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina
Opis ARPA sustava
Rad s ARPA sustavom

TRAJANJE
50 sati (5 dana)

VALJANOST
Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije