114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D6C

D6C – KORIŠTENJE RADARSKOG UREĐAJA – UPRAVLJAČKA RAZINA

UVJETI UPISA
Osobna iskaznica ili putovnica Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
Kopija breveta D6B – Korištenje radarskog uređaja – radna razina
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Rad s ARPA uređajem i navigacijskim upravljačkim sustavima i ARPA uređajem
Radarsko ucrtavanje (Plotiranje)
Upotreba ARPA uređaja i navigacijskij podataka za uspostavljanje sigurne plovidbe i izbjegavanje sudara
Planiranje i koordinacija traganja i spašavanja

TRAJANJE
30 sati (3 dana)

VALJANOST
Bez vremenskog ograničenja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije