114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D7

 D7 – ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE U STROJARNICI (MAZAČ)  (STCW III/4) 

UVJETI UPISA 

Osobna iskaznica ili putovnica 

Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola) 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) 

Svjedodžba (brevet) D2 – Temeljna sigurnost 

Najmanje 6 mjeseci ovjerene plovidbe u strojarnici 

SADRŽAJ 

Obavljanje straže 

Strojni sustavi 

Osnove dizel motora 

Mjere sigurnosti i zaštite okoliša 

TRAJANJE 

16 sati (2 dana) 

VALJANOST 

5 godina od datuma izdavanja 

NAPOMENA 

Nakon 6 mjeseci plovidbe u svojstvu "Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici - Mazač", može zatražiti svjedodžbu "Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kw u nacionalnoj plovidbi" 

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA. 

Pogledaj informacije