114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

D9

D9 – RADIOOPERATER S OGRANIČENOM OVLASTI (ROC) (HR IV/1)

UVJETI UPISA
Osobna iskaznica ili putovnica Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

SADRŽAJ
Načela pomorskih komunikacija
GMDSS komunikacijski sustavi
Ostali GMDSS uređaji
Uzbunjivanje Postupci općih komunikacija

TRAJANJE
24 sata (3 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije