114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJE B DO 500 BT

ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJE B DO 500 BT

UVJETI UPISA

osobna iskaznica ili putovnica

najmanje 25 godina života

srednjoškolska naobrazba u trajanju od tri godina

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)

2 fotografije

SADRŽAJ

Pomorska plovidba

Konstrukcija i stabilnost broda

Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru

Sigurnost na moru

Meteorologija

Pomorsko pravo

Engleski jezik

Pomorska plovidba (praktični dio)

TRAJANJE

174 sata (22 dana)

VALJANOST

5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije