114. brigade 12, Split, Croatia tel. +385 21 558 507
Breveti

VODITELJ BRODICE KATEGORIJE C

VODITELJ BRODICE KATEGORIJE C

UVJETI UPISA
osobna iskaznica ili putovnica
najmanje 18 godina života
završena osnovna škola
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
2 fotografije

SADRŽAJ
Pomorska plovidba (navigacija)
Motoristika i zaštitne mjere
Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
Manevriranje brodicom i izbjegavanje sudara na moru
Pomorska radiotelefonska služba
Sigurnost na moru
Praktična plovidba na brodici (isplovljavanje, uplovljavanje, pristajanje, manevriranje, promjena kursa i dr.)

TRAJANJE
25 sati (3 dana)

VALJANOST
5 godina od datuma izdavanja

NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA POLAZNIK POLAŽE ISPIT NAKON KOJEG DOBIVA BREVET IZDAN OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA.

Pogledaj informacije