Catamarans, Fast Ferry - Pax Ships

SLOBODNE POZICIJE

-ZAPOVJEDNIK BRODA sa dobrim znajem njemačkog jezika
Plaća: 270 EUR/ dnevno (na brodu)
Ugovor: 3 mjeseca ON / 1 mjesec OFF

- BRODSKI STJUARD/ESA sa  dobrim znanjem engleskog i njemačkog jezika
Plaća: 111 EUR dnevno (na brodu)
Ugovor: 1 mjesec ON / 1 mjesec OFF

- BRODSKI STJUARD/ESA sa znanjem engleskog i njemačkog jezika
Plaća: 65 EUR dnevno (na brodu) za građane unutar EU, 55 EUR po danu (na brodu) za građane izvan EU
Ugovor: 1 mjesec ON / 1 mjesec OFF

- PANTRY sa znanjem njemačkog jezika
Plaća: 118 EUR dnevno (na brodu)
Ugovor: 15 dana ON / 15 dana OFF

-ČISTAČ/ICA  sa dobrim znanjem engleskog jezika
Plaća: 80 EUR dnevno (na brodu)
Ugovor: 1 mjesec ON / 1 mjesec OFF

- KUHAR
Plaća:  65/85  EUR dnevno (na brodu)
Ugovor: 8 tjedana on/ 4 tjedna off
Vrsta broda: Ro-Ro Cargo

POMOĆNI KUHAR
Plaća: 65/75 EUR dnevno (na brodu)
Ugovor: 8 tjedana on/ 4 tjedna off
Vrsta broda: Ro-Ro Cargo


RATINGS: 

- KORMILAR
Plaća: 70 EUR dnevno (na brodu)
Ugovor: 8 tjedana on/ 4 tjedna off
Vrsta broda: Ro-Ro Passenger
GRT: 13727

- MAZAČ (MOTORMAN)
Plaća: 65-80 EUR dnevno (na brodu)
Uvjeti i ugovor: 8 tjedana on/ 4 tjedna off
Vrsta broda: KatamaranMolimo sve zainteresirane neka nas kontaktiraju na mail adresu ssm-personnel@ssm.hr ili direktno na broj +385 21 558 543.