D17 - Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

D17 - Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice