D19 - Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

D19 - Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći