D42 - Osnovni program sigurnosne zastite STCW VI/6-1

D42 - Osnovni program sigurnosne zastite STCW VI/6-1