D46 - Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

D46 - Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici