D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

All day
18. siječnja 2021.

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

More information

Pregledaj cjeli kalendar