D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

All day
14. prosinca 2020.

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

More information

Pregledaj cjeli kalendar