D49A - Visoki napon - radna razina (sa simulatorom) STCW A-III/1, A-III/6

D49A - Visoki napon - radna razina (sa simulatorom) STCW A-III/1, A-III/6

19. svibnja 2022.

D49A - Visoki napon - radna razina (sa simulatorom) STCW A-III/1, A-III/6

Pregledaj cjeli kalendar