D49B - Visoki napon - upravljačka razina

D49B - Visoki napon - upravljačka razina